• Warmte Betrokkenheid Ambitie Passie Plezier
 • Ambitie
 • Commissies

  CommissienaamOmschrijvingMobielDetailsLeden
  AdministratieFinanciele en ledenadministratie
  FamiliedagenOrganisatie van de jaarlijkse familiedagen
  FeestOrganiseren Clubfeesten
  JeugdaktiviteitenOrganiseren/uitvoeren jeugdaktiviteiten
  KantineCoõrdinatie en aansturing kantine zaken
  KledingInkoop en distributie kleding
  Normen en WaardenOpstellen en uitvoering Normen en Waardenbeleid Valken'68
  PR Wedstrijden Valken'68 1Activiteiten rondom wedstrijden Valken'68 1
  Public Relations (PR)PR verzorgen voor de vereniging
  Technische zaken Jeugd (TJC)Technische zaken jeugd
  ToernooiccommissieOrganiseren toernooien
  VeilingcommissieOrganiseren en uitvoeren veiling
  Voetbal3daagseVoetbalkamp van 3 dagen in zomervakantie
  Voetbaltechnische zaken (CVZ)Toezien en ondersteuning technisch beleid
  VrijwilligerscommissieVaststellen vrijwiligersbeleid + aansturing/uitvoering
 • Vertrouwenspersoon

  Voor Valken’68 staan waarden en normen hoog in het vaandel. Toch kan het voorkomen dat u uw verhaal/klachten om goede redenen niet kwijt kan bij de leiders/trainers en/of commissie normen en waarden (zie organisatie).

  Valken’68 heeft mevrouw C.C.W. Moolenburgh-Pieper bereid gevonden om op te treden als vertrouwenspersoon voor Valken’68. Mevrouw C.C.W. Moolenburgh-Pieper (1958) is sinds 1987 samen met haar echtgenoot huisarts in Katwijk. Zij was voorzitter van het bestuur van het Andreas College en maakte lange tijd deel uit van de klachtencommissie van de politie, eenheid Den Haag. Momenteel is ze voorzitter van de Raad van Toezicht van Alrijne Zorggroep.

  Zij heeft de taak op zich genomen bij ongewenst gedrag binnen de vereniging een verenigingsgerelateerde klacht in behandeling te nemen en alle inspanningen te verrichten die klacht naar tevredenheid op te lossen.

  Ongewenst gedrag komt overal voor en dus ook, helaas, binnen onze vereniging. Dergelijk gedrag kan het sportplezier in hoge mate bederven. Onder ongewenst gedrag wordt in ieder geval verstaan:

  • seksuele intimidatie
  • agressie en geweld
  • pesten
  • discriminatie
  • interne criminaliteit

  Indien u als lid, vrijwilliger of gast van Valken’68 last heeft van ongewenst gedrag kunt u contact opnemen met mevrouw C.C.W. Moolenburgh-Pieper . Zij heeft als taak:

  • te luisteren naar de klacht en/of probleem
  • na te gaan of bemiddeling wenselijk is
  • in samenspraak met de klager te bepalen wat de te ondernemen stappen moeten zijn
  • door te verwijzen naar hulpverlening
  • de klager te ondersteunen
  • nazorg te verlenen

  Uiteraard blijft bij het voorleggen van een klacht en/of probleem de anonimiteit gewaarborgd, tenzij dit door de klager anders wordt aangegeven.

  Onze vertrouwenspersoon mevrouw C.C.W. Moolenburgh-Pieper is bereikbaar via 071-4013222 (huisartsenpraktijk) of per email hcmoolen@xs4all.nl

  Bestuur Valken’68