• Warmte Betrokkenheid Ambitie Passie Plezier
 • Ambitie
 • Vrijwilligers

  Vrijwilligers zijn de steunpilaren van onze vereniging

  Vrijwilligerscommissie Valken'68: Met elkaar & Voor elkaar! 

  Onze Visie
  Vrijwilligers zijn de steunpilaren van onze vereniging. Zonder vrijwilligers kunnen we simpelweg niet bestaan. We streven ernaar dat iedereen binnen Valken'68 zijn steentje bij draagt. We willen graag dat het vrijwilligerswerk door enthousiaste en representatieve vrijwilligers wordt gedaan. Daarnaast willen we de taken zo veel mogelijk verdelen over een grote groep vrijwilligers, zodat het voor iedere leuk blijft. Voetbal is een teamsport en zo laten we ook onze vrijwilligers graag in teams samenwerken. Ons doel is om te zorgen voor een optimale bezetting van de verschillende vrijwilligers functies die er binnen de vereniging zijn. 

  Onze taken
  De vrijwilligerscommissie is het gezicht en aanspreekpunt voor zowel bestuur als vrijwilligers, en is verantwoordelijk voor en betrokken bij:

  1. Opstellen van en toezien op de uitvoering van het vrijwilligersbeleid
  2. Ondersteuning van bestuur en commissies bij werving van vrijwilligers
  3. Het organiseren van ‘verplichte clubondersteuning’
  4. Beheer van een database met de contactgegevens van onze vrijwilligers
  5. Het aanvragen van de VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) – deze wordt aangevraagd voor al onze vrijwilligers die met kwetsbare groepen werken
  6. Het beheer van het functieboek van Valken'68
  7. Zorg dragen voor de beloning en waardering van vrijwilligers
  8. Zorg dragen voor het gepast afscheid nemen van vrijwilligers

  Onze commissieleden
  De vrijwilligerscommissie van Valken'68 bestaat uit een mooie mix van enthousiaste mensen.
  Bekijk hier wie de commissieleden zijn.

  Vrijwilliger versus clubondersteuning
  Valken'68 ondersteunen kan op twee manieren:

  1. Vrijwillig een of meer vaste taken uitvoeren

  Binnen de club zijn er vele leuke vrijwilligersfuncties die op vaste basis worden gedaan. Denk bijvoorbeeld aan onze jeugdleiders en jeugdtrainers, scheidsrechters, meedraaien in een bardienst, een functie in een van de commissies, zoals de pr-commissie, veilingcommissie, kledingcommissie, feestcommissie, toernooicommissie, familidagencommissie, admininistratiecommissie onderhoudcommissie of vrijwilligerscommissie of een functie in het bestuur.

   2. Verplichte clubondersteuning

  Valken'68 zijn we met zijn allen. Daarom willen we ook graag dat iedereen meehelpt binnen de club. Voor de uitleg en spelregels Klik hier.

  Ben je geïnteresseerd in ons hele vrijwilligersbeleid? Klik dan hier.