• Warmte Betrokkenheid Ambitie Passie Plezier
 • Technische Commissie Jeugd stelt zich voor

  Technische Commissie Jeugd

  v.v. Valken´68 groeit als kool! Het aantal leden op de sportvereniging neemt ieder jaar weer toe. Vooral bij de jeugd maken we een ongekende groei door en we verwachten dat deze groei zich de komende jaren doorzet. Al deze kinderen moeten door het jaar heen getraind, gecoacht en begeleid worden.

  Gelukkig zijn vele ouders bereid om vrijwillig hun steentje bij te dragen door een team te trainen en te coachen. Maar voor veel ouders is het de eerste keer dat ze dit doen. Daarom moeten de trainers ook getraind en gecoacht worden.

  Het Hoofd Jeugd Opleiding, Edwin Kluivers, heeft onder andere hiervoor een uitgebreid technisch jeugdplan opgesteld, waarmee we denken de groei aan te kunnen en tegelijkertijd de kwaliteit van onze trainers, trainingen en het voetbal te verbeteren. Bij v.v.Valken´68 hebben we daarom speciaal voor de jeugd een technische commissie die Edwin onder andere daarin zal ondersteunen.

  De leden van de Technische Commissie voor de Jeugd zijn (van links naar rechts) Artan Reçica, Johan Star, Henk van der Nagel en Leon Braunstahl.

  De leden van de Technische commissie jeugd, zijn bereikbaar via: TJC@valken68.nl

 • Artan Reçica
 • Johan Star
 • Henk van der Nagel
 • Leon Braunstahl
 • Heeft u vragen of hulp nodig, als ouder, trainer of begeleider, vraag gerust hulp aan de bovenstaande leden van de Technische Commissie Jeugd.