• Warmte Betrokkenheid Ambitie Passie Plezier
 • Ambitie
 • Moties voor de nieuwbouwplannen aangenomen (rectificatie)

  Op donderdag 9 november vonden de Algemene Beschouwingen plaats in de gemeente Katwijk. Een cruciale dag voor zowel voetbalvereniging Valken’68 alsmede Huisartsenpraktijk Valkenburg. Tijdens deze vergadering werden er twee moties ingediend.De oppositiepartijen CDA, PvdA, D66 en VVD dienden een gezamenlijke motie in om de nieuwbouwplannen op sportpark ’t Duyfrak met de hoogste prioriteit aan te pakken. Een tweede motie werd ingediend door Durf en de SGP ook met het doel om de nieuwbouw van de kleedkamers en de dokterspost te realiseren. 

  Collegebreed worden de centrale zorgen gedeeld over het voortbestaan van Valken'68, de lokale voetbalvereniging die al lange tijd kampt met verouderde en afgekeurde kleedkamers. Beide moties beogen prioriteit te geven aan de verbetering van de faciliteiten voor de club, zodat zij onbelemmerd kunnen blijven groeien en ontwikkelen.

  Daarnaast werd er gepleit voor het behoud van de Huisartsenpraktijk Valkenburg. De huisartsen vervullen een cruciale rol in de lokale gezondheidszorg en zijn van groot belang voor de inwoners van het dorp. De moties bevestigden het streven om deze praktijk op een centrale locatie in Valkenburg te handhaven, zelfs na het jaar 2025.

  De motie van Durf en de SGP, waarin ook de urgentie werd onderschreven, onderscheidde zich van de tweede motie door ook meer duidelijkheid te vragen, scenario's, qua financiële onderbouwing. 

  De motie van Durf en de SGP werd met uitzondering van het CDA en D66, zij vonden hun eigen motie meer recht doen aan het spoedeisende karakter van de nieuwbouw, door alle andere politieke partijen gesteund.

  De tweede motie, die werd ingediend door de Valkenburgse Kimberley van der Nagel (CDA), Matthijs van Tuijl (PvdA), Carin Tawfik (D66) en Lennart van der Plas (VVD), richtte zich op het waarborgen van de toekomst van Valken’68 en het behoud van Huisartsenpraktijk Valkenburg in het dorp.De nadruk werd nog meer gelegd op de urgentie. Zo snel mogelijk realiseren en de begroting aanpassen naar een realistische niveau.

  Deze tweede motie van de oppositiepartijen werd ook  aangenomen tijdens de Algemene Beschouwingen, wat aangeeft dat de gemeenteraad de urgentie van deze kwesties erkende. Alleen de coalitiepartijen Durf en ChristenUnie stemden tegen deze tweede motie vanwege het missen van een gewenste financiële onderbouwing.

  Gelukkig verleende coalitiepartij SGP wél haar steun aan de tweede motie. Beide aangenomen moties zijn een belangrijke stap in de richting van het verbeteren van de voorzieningen voor Valken'68 en het veiligstellen van de toekomst van de Huisartsenpraktijk Valkenburg. Dit toont aan dat de gemeente Katwijk vastbesloten is om de belangen van haar inwoners en lokale verenigingen serieus te nemen en hier actie voor te ondernemen.

  Het bestuur van Valken’68 is verheugd met dit nieuws en kijkt vol verlangen uit naar 2024. Het jaar waarin de toekomst van onze club wordt veilig gesteld.