• Warmte Betrokkenheid Ambitie Passie Plezier
 • PROTOCOL COVID-19 MAATREGELEN 

  Vanaf dinsdag 29 september 2020 wijzigt de Rijksoverheid de maatregelen wederom om het coronavirus in te dammen. Om te voldoen aan deze landelijk opgelegde maatregelen en de kans op besmetting en het overbrengen van het virus zo klein mogelijk te houden worden de volgende maatregelen vanaf dinsdag 29 september, 18:00 uur gehanteerd. 

  Publiek, toeschouwers, ouders zijn vanaf dinsdag 29 september helaas niet meer toegestaan bij wedstrijden/trainingen.

  Algemeen richtlijn 

   

  • Houd altijd 1,5 meter afstand.
  • Ga niet naar plaatsen waar het druk is.
  • Nies en hoest in uw elleboog.
  • Was vaak uw handen met zeep.
  • Schud geen handen
  • Bent u verkouden? Blijf dan thuis!
  • Heeft u koorts of bent u benauwd? Dan moeten alle huisgenoten thuisblijven.

  Algemene gezondheidsvereisten

   

  • Bezoekers, dus ook spelers en trainers, die aan de richtlijn van mogelijke besmetting voldoen (verkoudheidsklachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest of verhoging tot 38 graden Celsius) komen niet naar het sportpark
  • Bezoekers, dus ook spelers en trainers, waarvan een gezinslid wordt getest op Corona komen niet naar de training en blijven 10 dagen thuis indien het gezinslid positief wordt getest.
  • Bezoekers, dus ook spelers en trainers, die om welke reden dan ook in quarantaine moeten verblijven komen niet naar het sportpark!
  • Bij een mogelijke besmetting bij een trainer of een speler houden wij ons aan het stappenplan coronabesmettingen welke door de KNVB opgesteld is, zie bijlage. 

  Toegang tot Valken’68

   

  • Toegang tot het complex is alleen mogelijk via de hoofdingang (Duyfraklaan 9). 
  • Toegang wordt alleen verleend na het doen van een gezondheidscheck.
   • Wanneer u het sportpark 't Duyfrak bezoekt vragen wij u vriendelijk om ten alle tijden u bezoek te registreren door:
    • De QR-code te scannen op één van de posters bij het sportpark en het formulier in te vullen,
    • Of door thuis alvast het formulier in te vullen via de link  https://ikbezoek.nl/valken68-t-duyfrak
  • Toeschouwers, dus ook ouders, bij trainingen en wedstrijden zijn voor de periode van 29 september t/m 20 oktober helaas niet welkom op sportpark ’t Duyfrak.
  • Een uitzondering op bovenstaande regels zijn de benodigde chauffeurs van wedstrijden van uitspelende jeugdteams t/m 17 jaar. Zij worden gezien als teambegeleiding en vallen dus niet onder de regel voor toeschouwers en mogen blijven kijken naar de wedstrijd.
  • Toegang voor medewerkers, vrijwilligers en leden van Valken’68 is beperkt tot bezoek vanwege noodzakelijke werkzaamheden en/of training/wedstrijd gerelateerde activiteiten. Een verblijf om andere redenen op het sportpark is niet toegestaan.
  • Ouders en trainers wordt verzocht om spelers/trainer ‘trainingsgereed’ naar de vereniging te laten komen.
  • Ouders wordt verzocht hun kind zo veel als mogelijk zelfstandig lopend of fietsend naar de vereniging te laten komen. Indien niet mogelijk wordt verzocht het kind bij de toegangspoort af te zetten en na afloop van de training/wedstrijd daar weer op te halen. 

  Gedragsregels voor spelers en staf voor, tijdens en na de wedstrijd/training

   

  • In geval van een positieve test Covid-19 Als je als speler/trainer/begeleider/vrijwilliger positief getest wordt op Covid- 19, gelieve via de trainer/leider, of direct via een mailtje(secretariaat@valken68.nl) het Bestuur te informeren. Ook de aanwijzingen van de GGD volgen. Per individueel geval worden eventuele vervolgstappen genomen/afgewogen door het Bestuur. Hierbij wint het Bestuur advies in bij de Gemeente, KNVB, GGD en Veiligheidsregio. 
  • Waar mogelijk houdt iedereen anderhalve meter afstand. Als dat onmogelijk is voor een normaal spelverloop mag de anderhalve meter tijdelijk worden losgelaten.
  • Spelers en staf: voorafgaand aan de wedstrijd, training en tijdens rustmomenten dienen spelers boven de 18 jaar WEL 1,5 meter van elkaar te houden (m.u.v. spelers t/m 12 jaar). Ook in de kleedkamers.
  • De maximale gezelschapsgrootte van 4 personen geldt na afloop van wedstrijden/training voor ieder van af 13 jaar, dus ook voor sporters.
  • Sporters die klaar zijn met hun eigen wedstrijd of training worden gezien als toeschouwers. Zij moeten zo snel mogelijk de sportaccommodatie te verlaten.
  • Geforceerd stemgebruik of zingen langs het veld en spreekkoren is niet toegestaan. 
  • Teambesprekingen voor alle teams m.u.v. Valken’68 1 en 2 kunnen op de hoofdtribune plaats vinden (indien er geen wedstrijd op veld 1 wordt gespeeld).
  • In de dug-outs moet er ook 1,5 meter aangehouden worden voor JO19 en ouder. Als er niet genoeg ruimte is voor de wisselspelers en begeleiding moet er in de tribune en/of langs de lijn plaatsgenomen worden, rekening houdend met 1,5 m tussenruimte; 
  • Er mag maximaal 1 trainer of door de staf aangewezen speler tegelijk in het ballenhok en in het ballenhok zal ook gel staan om voor en na training/wedstrijden de handen te reinigen.

  Kantine

   

  • Vanaf 29 september 18:00 uur is de kantine tijdelijk (drie weken) dicht.

  Kleedkamers

   

  • De kleedkamers blijven (met uitzondering voor Valken’68 1 en 2 zowel tijdens trainingen als op wedstrijddagen gesloten. Niet alleen voor het omkleden of douchen maar ook voor wedstrijdbesprekingen. 
  • Ten einde de 1,5 meter regel te kunnen hanteren krijgen genoemde teams (en hun tegenstanders) twee kleedkamers toebedeeld (Max. 8 spelers per kleedkamer). 
  • Overige beschikbare kleedkamers worden waar mogelijk toegewezen aan bezoekende teams die grotere afstand moeten afleggen naar Valken’68. Deze teams zullen daar in de week voorafgaande aan de wedstrijd over geïnformeerd worden door het wedstrijdsecretariaat. 
  • Kleedkamers t.b.v. opslag kleding: Voor opslag van tassen en kleding zijn er een aantal kleedkamers beschikbaar worden gesteld zowel doordeweeks als op de zaterdagen. Deze kleedkamers zijn alleen beschikbaar om kleding, tassen en/of jassen op te hangen tijdens de trainingen en wedstrijden. 
  • Het omkleden en/of douchen is nog steeds niet toegestaan. 

  Commissiekamer (Wedstrijdsecretariaat)

   

  • Het aantal bezoekers voor de commissiekamer is gemaximeerd op 4 personen.

  Toezicht en Handhaving 

   

  Medewerkers, vrijwilligers van Valken’68, scheidsrechters, trainers, leiders, commissieleden, barmedewerkers, bestuursleden doen allemaal hun best om alles in goede banen te leiden. 

  Luister daarom goed naar de aanwijzingen die worden gegeven, op het moment dat het misschien even niet goed gaat. 

  We vragen daarom aan iedereen om zijn/haar verantwoordelijkheid hierin te nemen,

  Het bestuur V.V. Valken’68.