• Warmte Betrokkenheid Ambitie Passie Plezier
 • Gewaardeerd lid, 

  Door het Corona-virus kunnen wij u helaas niet bieden wat u gewoonlijk van ons gewend bent: Een gezellige, open, warme vereniging die bruist van activiteiten. Wij hopen me dat we zo snel mogelijk weer aan deze verwachtingen kunnen voldoen en danken u voor het vertrouwen.

  U krijgt binnenkort per email de jaarlijkse contributiefactuur die per bank middels het incasso automatisch wordt geïnd of die u per bank dient te betalen. We zijn dit jaar wat later dan normaal vanwege een grondige herziening van het ledenadministratiesysteem. Controle op adres en emailgegevens en het invoeren van vele nieuwe incassomachtigingen heeft inmiddels plaatsgevonden.

  De automatische incasso’s zullen in de door u aangegeven termijnen (1,2 of 3) van uw bankrekening worden afgeschreven (1e termijn is 27 november 2020, 2e termijn is 29 januari 2021, de 3e termijn 26 maart 2021). In de daar op volgende seizoenen zullen de incassomomenten op eind augustus, eind november en eind februari liggen.

  In de contributie is dit jaar, na goedkeuring in de ALV van 2019-2020, voor het eerst begonnen met het opnemen van een bijdrage voor het kledingplan. Vanaf 2022 wordt aan ieder spelend lid om de drie jaar een nieuw wedstrijdtenue verstrekt (uniforme kwaliteitsrijke uitstraling). 

  Door het wegvallen van de kantineomzet zijn we financieel hard geraakt terwijl we aan onze financiële verplichtingen moeten voldoen. Wij vertrouwen er dan ook op dat u uw club Valken’68 blijft steunen als lid en de contributie zo spoedig mogelijk voldoet. 

  Mocht u op dit moment niet kunnen betalen of wenst u gebruik te maken van het Jeugdfonds Sport en Cultuur, gaarne een mailtje naar de ledenadministratie@valken68.nl.

  Met sportieve groet, 

  V.V. Valken'68 Ledenadministratie 

  Silvia van der Plas & Mandy Doldersum

  Penningmeester C.C. Paauw