Agenda Algemene Ledenvergadering vrijdag 18 januari 2019.

Agenda Algemene Ledenvergadering vrijdag 18 januari 2019.

Hierbij nodigt het bestuur van Valken ’68 u uit, tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering, welke zal worden gehouden op vrijdag 18 januari 2019.

Deze vergadering zal plaatsvinden in het clubgebouw van Valken ’68 en begint om 20.00 uur.

AGENDA

 1. Opening door de voorzitter.
 2. Mededelingen van het bestuur.
 3. Vaststellen van de notulen van de vorige algemene ledenvergadering.
 4. Jaarverslag van het bestuur.
 5. Financieel jaarverslag over het afgelopen boekjaar.
 6. Verslag van de kascommissie.
 7. Goedkeuring van de balans en van de staat van baten en lasten en de daarbij behorende toelichting.
 8. Vaststellen van de contributies seizoen 2018/2019.
 9. Vaststellen van de begroting voor het seizoen 2017/2018.
 10. Benoeming /aftreding bestuursleden ;Richard van Duijn en  Ronald Pesant (beide aftredend)
 11. Benoeming kascommissieleden.
 12. Rondvraag
 13. Sluiting

De notulen van de vorige algemene ledenvergadering, het jaarverslag  op te vragen via het secretariaat;   secretariaat@valken68.nl

Het financieel jaarverslag is digitaal in te zien. Klik hier.

Let op; In de kantine zijn slechts beperkt uitgeprinte financiële jaarverslagen aanwezig. Dit vanwege papierverspilling.

Graag tot ziens op 18 januari,

Het bestuur van Valken ’68.

By |2019-01-14T15:55:46+00:00januari 14th, 2019|Nieuws|0 Reacties

About the Author:

Contact Info

Duyfrak

Telefoon: (071) 4013214

Web: Valken '68

%d bloggers liken dit: