• Warmte Betrokkenheid Ambitie Passie Plezier
  • Ambitie
  • Afmelden als lid

    Als u in het nieuwe seizoen niet meer bij v.v. Valken ’68 wilt spelen dient u dit schriftelijk kenbaar te maken aan de ledenadministratie. Dit dient te gebeuren door een mailtje aan de ledenadministratie: ledenadministratie@valken68.nl

    Let op: indien u uzelf of uw (minderjarige) kind niet vier weken voor het begin van het nieuwe seizoen (1 juli) afgemeld heeft op de hierboven beschreven wijze, dan bent u volledige contributie verschuldigd voor dat nieuwe seizoen!!

    Het verenigingsjaar loopt van 1 juli tot en met 30 juni van het daarop volgende kalender jaar. Na aanmelding ben je dus lid van Valken ’68 gedurende het gehele, dan wel het verdere verenigingsjaar. Tussentijds opzeggen is mogelijk, met dien verstande, dat de contributie verplichting tot het einde van het verenigingsjaar gehandhaafd blijft. Het lidmaatschap wordt, tenzij er uiterlijk 4 (vier) weken voor het einde van het verenigingsjaar schriftelijk bij de ledenadministratie wordt opgezegd, automatisch aan het einde van het verenigingsjaar verlengd.