Uitnodiging Algemene Ledenvergadering vrijdag 28 oktober 2016

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering vrijdag 28 oktober 2016

Hierbij nodigt het bestuur van Valken ’68 u uit, tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering, welke zal worden gehouden op vrijdag 28 oktober 2016.

Deze vergadering zal plaatsvinden in het clubgebouw van Valken ’68 en begint om 20.00 uur.

AGENDA

 1. Opening door de voorzitter.
 2. Mededelingen van het bestuur.
 3. Vaststellen van de notulen van de vorige algemene ledenvergadering.
 4. Jaarverslag van het bestuur.
 5. Financieel jaarverslag over het afgelopen boekjaar.
 6. Verslag van de kascommissie.
 7. Goedkeuring van de balans en van de staat van baten en lasten en de daarbij behorende toelichting.
 8. Vaststellen van de contributies seizoen 2017/2018.
 9. Vaststellen van de begroting voor het seizoen 2016/2017.
 10. Aanpassing Huisreglement op twee punten:Vervanging commissie van beroep door commissie waarden en normen. Aansprakelijkheid bij boetes, Drank en Horeca wetgeving.
 11. Benoeming nieuwe bestuursleden ; penningmeester Cas Paauw/ Wiggert ten Haken
 12. Benoeming kascommissieleden.
 13. Rondvraag
 14. Sluiting door de voorzitter.

De notulen van de vorige algemene ledenvergadering, het jaarverslag en het financieel jaarverslag is vanaf 21 oktober 2016 op te vragen bij de huidige interim penningmeester Cas Paauw via het secretariaat;   secretariaat@valken68.nl

Het bestuur van Valken ’68.

By |2016-11-17T15:07:23+00:00oktober 8th, 2016|Mededelingen, oud|0 Reacties

About the Author:

Contact Info

Duyfrak

Telefoon: (071) 4013214

Web: Valken '68

%d bloggers liken dit: