“Schijnbewegingen waar je tureluurs van wordt.” Het bezwaar van Valken’68 tegen een boete van 1360,- Euro

“Schijnbewegingen waar je tureluurs van wordt.” Het bezwaar van Valken’68 tegen een boete van 1360,- Euro

Valken’68 heeft 2 september 2016 een boete van 1360,- Euro opgelegd gekregen door de gemeente Katwijk omdat een barmedewerker van Valken in april of mei niet op het juiste moment om een identiteitsbewijs heeft gevraagd bij het verstrekken van een biertje aan een persoon die 18 jaar was, maar niet onmiskenbaar 18 jaar.

Valken steunt het preventief alcoholbeleid van de gemeente Katwijk en doet er alles aan middels brieven aan leden, waarschuwingsbordjes in de kantine, huisregels, instructies aan de 100-150 barmedewerkers om de Drank en Horeca wetgeving na te leven. Nogmaals willen wij onze medewerkers en leden op het hart drukken, leef de volgende huisregels na:

  1. Leden en niet leden zijn verplicht om hun persoonlijke identificatiebewijs te tonen bij het bestellen van alcoholhoudende dranken indien zij niet onmiskenbaar ouder dan 18 jaar zijn. Verplicht bij het bestellen van alcoholhoudende dranken voor personen jonger dan 25 jaar is dan ook het tonen van hun persoonlijke identificatiebewijs aan de barmedewerker.
  2. Aan personen jonger dan 18 mag geen alcohol worden verstrekt.

Valken’ 68 heeft bezwaar tegen deze boete ingediend omdat zij van mening is dat de gemeente Katwijk gemaakte afspraken niet nakomt en Valken’68 duidelijk de intentie toonde wel de regels te willen naleven. Het bezwaarschrift is op 7 december behandeld, de uitspraak laat nog op zich wachten.

Schijnbewegingen waar je tureluurs van wordt.

Te laat ingediend: De gemeente Katwijk laat weten dat het bezwaarschrift te laat is ingediend en niet inhoudelijk zal worden behandeld. Na druk zetten van Valken wordt met excuses van de gemeente na veel vijven en zessen door de gemeente medegedeeld dat het een fout betreft en dat het bezwaarschrift wel op tijd was ingediend.

Eenzijdig wijzigen van datum overtreding. De boete wordt opgelegd voor een overtreding op 16 April. Zonder dit aan Valken mede te delen, ondanks vele verzoeken van Valken om opheldering m.b.t. tot de overtreding op 16 april, deelt de gemeente zonder opgave van redenen aan de Commissie bezwaarschiften op 16 november mee dat de data in het boetebesluit moeten worden gewijzigd in 14 mei 2016.

Niet nakomen van afspraken. Controle gaat in tegen alle eerdere en nu nog geldende afspraken (Plan van Aanpak naleving Drank en Horecawet) te weten:

  • “Controles vinden altijd plaats tijdens een wedstrijd, nooit daarna (i.v.m. drukte)”.

Op 14 mei 2016 speelde Valken de laatste competitiewedstrijd tegen Neptunus. De wedstrijd begon zoals altijd om 14.30 uur en eindigde met 2-6 verlies omstreeks 16.15 uur. De opsporingsambtenaar van de gemeente Katwijk arriveerde met 2 mystery guests om 16.10 (proces verbaal) bij de ingang van sportpark ’t Duyfrak. Dus net voor het einde van de wedstrijd. Na eerst de leeftijdsgrensaanduidingen bij de deur te hebben gecontroleerd stapt hij de kantine binnen om daarna m.b.v. de mystery quest een controle te gaan uitvoeren. Een controle die qua tijdstip dwars tegen de gemaakte afspraken met de verantwoordelijke bestuurder burgemeester Wienen wordt uitgevoerd.

Toch boete ondanks de intentie om Drank en Horecawetgeving na te leven. Niet alleen uit alle door Valken genomen maatregelen, maar ook uit het opgemaakte proces verbaal blijkt dat de barmedewerkers bij wie de overtreding werd geconstateerd duidelijk de intentie hadden om de wet na te leven.

Inspectieleidraad wordt ter zijde geschoven. De inspectieleidraad voor de Drank en Horecawet zegt als een barmedewerker niet om een identiteitsbewijs heeft gevraagd terwijl de persoon die bestelde niet onmiskenbaar 18 jaar is :

  • Vraag aan de verstrekker hoe oud deze persoon is en waarom de verstrekker dacht dat deze persoon oud genoeg was (eerder gecontroleerd, bekende e.d)“.

Dit wordt door de opsporingsambtenaar ondanks de waargenomen intentie van de barmedewerker om de wet na te leven, niet gedaan. De opsporingsambtenaar vraagt uitsluitend waarom heb je geen identiteitsbewijs gevraagd. Hij vraagt niet naar de reden waarom de barmedewerker dacht dat de persoon onmiskenbaar 18 jaar was.

Toezeggingen worden niet nagekomen. In het proces verbaal van 10 juni wordt het volgende gezegd:

  • De mystery guests zijn tevens getoetst door een onafhankelijk bedrijf dat gespecialiseerd is in het toetsen van onmiskenbaarheid van personen bij aankoop van alcohol. Van deze toetsing is een rapport beschikbaar.”

Ondanks vele verzoeken van Valken om een kopie van dit rapport, ter lering en voor het toetsen of de Mystery Guest methode bij Valken op de juiste wijze is ingezet, wordt door de gemeente Katwijk tot aan 7 december formeel niet gereageerd. In het verweerschrift van 16 november laat de gemeente Katwijk aan de Commissie bezwaarschriften, dus niet aan Valken, weten dat zij dit rapport niet aan de bezwaarmaker, Valken dus, ter beschikking zal stellen.

Slotwoord. Valken staat voor fairplay. Mocht het bezwaarschrift van Valken’68 ongegrond worden verklaard en de al betaalde boete niet worden teruggestort, dan overweegt Valken’68 naar de “tuchtrechtcommissie” te stappen vanwege deze unfaire schijnbewegingen waar je tureluurs van wordt. Mocht het bezwaar gegrond worden verklaard en de 1360,- Euro boete worden teruggestort, dan zal Valken deze 1360,- Euro inzetten voor preventief alcoholbeleid. Niet omdat zij daartoe is verplicht, maar omdat Valken’68 aan dit beleid als sportvereniging de hoogste prioriteit toekent. Als PDF is bijgesloten de complete toelichting op het bewaarschrift van Valken’68.

Klik hier voor de volledig toelichting-bezwaarschrift

By |2017-10-16T22:04:15+00:00december 8th, 2016|Nieuws|0 Reacties

About the Author:

Contact Info

Duyfrak

Telefoon: (071) 4013214

Web: Valken '68

%d bloggers liken dit: