Telefoon (071) 4013214|secretariaat@valken68.nl

Lidmaatschap

Lidmaatschap2019-09-17T10:53:05+02:00
Hartelijk welkom bij onze club!!!

U overweegt uzelf of uw kind aan te melden als lid van Valken’68. Aanmelden kan op elk moment in het jaar maar officieel loopt het verenigingsjaar van 1 juli tot en met 30 juni van het daarop volgende kalender jaar. Na aanmelding ben je dus lid van Valken ’68 gedurende het gehele, dan wel het verdere verenigingsjaar. Het lidmaatschap wordt, tenzij er uiterlijk 6 (zes) weken voor het einde van het verenigingsjaar schriftelijk bij de ledenadministratie wordt opgezegd, automatisch aan het einde van het verenigingsjaar verlengd.

  1. Voor het aanmelden zijn een aantal stappen nodig:Aanmelden is uitsluitend mogelijk door het hiervoor bestemde inschrijfformulier volledig in te vullen. Dit formulier kunt u hier op de website downloaden. Het formulier graag volledig invullen en (digitaal na inscannen) aan te leveren bij de vereniging. Zie de gegevens van onze ledenadministratie op het formulier.
  2. Nieuwe leden betalen de contributie via automatische incasso. U dient bij uw aanmelding tevens de machtigingsgegevems in te vullen.  Zonder machtigingsgegevens wordt uw aanmelding niet officieel.
  3. Nieuwe spelende leden vanaf 10 jaar dienen tevens 1 pasfoto in te leveren i.v.m. de aanvraag spelerspas KNVB. Aanmelden kan vanaf de leeftijd van 4 jaar

Voor verdere vragen m.b.t. contributies, aan- en afmeldingen en wijzigingen.
Wanda Vianen: 06-10576799

AFMELDEN:

Als u in het nieuwe seizoen niet meer bij v.v. Valken ’68 wilt spelen dient u dit schriftelijk kenbaar te maken aan de ledenadministratie. Dit dient te gebeuren d.m.v. het afmeldformulier wat u hier op de website kunt invullen. Let op: indien u uzelf of uw (minderjarige) kind niet voor 1 juli van het nieuwe seizoen afgemeld heeft op de hierboven beschreven wijze, dan bent u volledige contributie verschuldigd voor dat seizoen!!
Het verenigingsjaar loopt van 1 juli tot en met 30 juni van het daarop volgende kalender jaar. Na aanmelding ben je dus lid van Valken ’68 gedurende het gehele, dan wel het verdere verenigingsjaar. Tussentijds opzeggen is mogelijk, met dien verstande, dat de contributie verplichting tot het einde van het verenigingsjaar gehandhaafd blijft. Het lidmaatschap wordt, tenzij er uiterlijk 6 (zes) weken voor het einde van het verenigingsjaar schriftelijk bij de ledenadministratie wordt opgezegd, automatisch aan het einde van het verenigingsjaar verlengd.

Voor verdere vragen m.b.t. contributies, aan- en afmeldingen en wijzigingen.
Wanda Vianen: 06-10576799

WIJZIGINGEN:

Mutaties zoals adreswijzigingen e.d. kunnen uitsluitend schriftelijk aan de ledenadministratie worden doorgegeven via het wijzigingsformulier hier op de website.

Postadres:
v.v. Valken ’68
Postbus 74
2235 ZH VALKENBURG

of mailen naar ledenadministratie@valken68.nl.

Voor verdere vragen m.b.t. contributies, aan- en afmeldingen en wijzigingen.
Wanda Vianen: 06-10576799

CONTRIBUTIE:

Het innen van de contributie gebeurt jaarlijks per automatische incasso. Het verschuldigde bedrag wordt bij benadering medio augustus van uw rekening afgeschreven. Indien men langdurig geblesseerd raakt of gedurende het seizoen stopt met voetballen is men toch verplicht de volledige contributie te betalen. Indien u een factuur wenst te ontvangen, kunt u deze opvragen via ledenadministratie@valken68.nl. Voor uitgebreide informatie verwijzen wij u naar ons Protocol Lidmaatschap en Contributieregeling in te zien via de site www.valken68.nl.

TYPE LIDMAATSCHAP/DONATEURSCHAPBEDRAG 2019/2020
Senioren€ 245,-
A & B€ 185,-
C & D€ 170,-
E pupillen€ 165,-
F pupillen€ 155,-
Mini-pupillen€ 85,-
Niet-spelende leden€ 90,-
Niet-spelende leden/wel trainen€ 120,-
45+ Veteranen toernooi/trainen€ 120,-
45+ Veterinnen toernooi/trainen€ 120,-
Voor vragen of informatie m.b.t. spelerspassen en overschrijvingen
Rein van der Zwart: 06-22489394 of 071-4013878

Contact Info

Duyfrak

Telefoon: (071) 4013214

Web: Valken '68