Telefoon (071) 4013214|secretariaat@valken68.nl

Inning contributie 2019-2020 begin oktober 2019.

Inning contributie 2019-2020 begin oktober 2019.

Geachte leden,

Tot eind september heeft u de tijd om wijzigingen door te geven aan de ledenadministratie. Eind september zullen de facturen worden uitgedraaid en de automatische incasso’s worden aangemaakt. Begin oktober wordt van u verwacht, dat u dan ook voldoet aan uw contributieverplichtingen voor het seizoen 2019-2020.

Betaling per bank
De facturen voor  betaling per bank worden eind september via e-mail verstuurd. Mocht uw e-mailadres niet bekend zijn, dan is/wordt de factuur thuis bezorgd. Gelieve uw e-mailadres alsnog door te geven via ledenadministratie@valken68.nl. U dient het verschuldigde bedrag over te maken binnen twee weken na twee weken van ontvangst factuur op IBAN NL 77 RABO 0364 6535 82. Mocht u gespreide betaling van de door u verschuldigde contributie wensen, dan is dat mogelijk via halfjaarlijkse (2 termijnen) of kwartaal incasso (3 termijnen) door een automatisch incasso te regelen. Neem daarvoor contact op met ledenadministratie@valken68.nl.

Automatische incasso
Eind september worden deze facturen via e-mail verstuurd, van zowel voor de jaarlijkse incasso, als halfjaar en kwartaal incasso. Mocht uw e-mailadres niet bekend zijn, dan is/wordt de factuur thuisbezorgd. Gelieve uw e-mailadres alsnog door te geven via ledenadministratie@valken68.nl .De incasso zelf zal plaats vinden begin oktober 2019.

Met sportieve groet,

Cas Paauw
penningmeester Valken’68

By |2019-09-26T12:18:34+02:00september 26th, 2019|Nieuws|0 Reacties

About the Author:

Contact Info

Duyfrak

Telefoon: (071) 4013214

Web: Valken '68