Veiling Valken’68: 10 november 19.30 uur

Laden Evenementen
 • Dit event is voorbij.

Valken’68 viert komend seizoen 2017-2018 het vijftig jarig bestaan. Het seizoen zal bol staan van de activiteiten. Onderdeel daarvan is ook de tweejaarlijkse terugkerende veiling op 10 november 2017.

Met de opbrengst van de kavels, die gratis beschikbaar worden gesteld of “unieke” kavels die tegen een lage inkoopprijs worden verstrekt, financiert Valken’68 structurele verbeteringen op  Sportpark’ ’t Duyfrak.

Met de vorige veilingopbrengsten was het mogelijk om het nieuwe sponsorhome, administratieruimte, fysio ruimte en vergaderruimte te realiseren. Het Valken’68 bestuur wil met de opbrengst van deze veiling een tweetal nieuwe projecten financieren.

 1. Aanschaf van zonnepanelen. Het energieverbruik van Valken’68 is een behoorlijke kostenpost. Door de aanleg van een zonnepanelen, zonneboilers en warmtepompen kan deze kostenpost structureel behoorlijk worden teruggeschroefd en kan het bespaarde geld jaarlijks worden aangewend voor de kernactiviteit van Valken’68 te weten voetbal. Naast de besparing neemt Valken’68 hiermee ook haar verantwoordelijkheid op het gebied van maatschappelijk verantwoord verenigen ten aanzien van het milieu. Dit project heeft de prioriteit omdat sportverenigingen hierbij in aanmerkeng komen voor 30% subsidie.
 2. Renovatie van de kleedkamers. . De groei van het aantal leden, jeugd en met name meisjes, hebben er toe geleid dat de kleedkamers veel intensiever worden gebruikt. Door dit intensieve gebruik door de jaren heen zijn de kleedkamers in het hoofdgebouw toe aan een grondige onderhoudsbeurt.

Als veilingcommissie van Valken’68 zouden wij het zeer op prijs stellen als u voor deze veiling kavels beschikbaar wil stellen. In de komende tijd zal u eventueel benaderd worden door een van de leden van de veilingcommissie. U kunt natuurlijk ook al kavels aanmelden via de email penningmeester@valken68 .nl. of contact opnemen met één van de leden van de veilingcommissie. Uw kavel(s) worden natuurlijk voorzien van uw bedrijfsnaam in het veilingboekje en tijdens de presentatie op de veiling.

Met deze veiling in het seizoen dat Valken’68 50 jaar bestaat wil Valken’68 de continuïteit en een zonnige sportieve toekomst veilig stellen.

Contactpersonen Veilingcommissie:

 • Jaap Janssen (06-22546444)
 • Wanda Vianen (06-10576799)
 • Cas Paauw (06-57581920)
 • Marco den Haan (06-21718937)
 • Wiggert ten Haken (06-22722712)
 • Piet Franke   (06-53219900)
 • Henk van der Nagel (06-29227340)
 • Cynthia van der Nagel (06-55151066)
 • Auke Hoekstra (06-10976191)
 • Arenda Glasbergen (06-13098656)
 • Johan de Winter (06-19474804)
 • Hans Kuijt (06-55868855)